Theo báo cáo mới nhất từ hệ thống ngân hàng Trung Quốc, các nhà băng tại quốc gia này đang phải gánh chịu một khoản nợ xấu trị giá 3,4 nghìn tỷ NDT (tương đương với khoảng 489,5 tỷ USD). Đây đang là một vấn đề nghiêm trọng có sức đe doạ tới hệ thống ngân hàng của nền kinh tế đang đứng thứ hai trên thế giới.

Trong thời gian tới, nếu các khoản nợ xấu tiếp tục gia tăng, đặc biệt với các khoản sắp vỡ nợ có thể gây ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực khác, đặc biệt là khối ngân hàng nhỏ trong khu vực. Điều này càng trở nên áp lực hơn khi mà đại dịch Covid-19 vẫn đang hoàn hành trên khắp thế giới và chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng nhỏ đang phải đối mặt với thời giai đoạn cần tính toán, cân đối lại sau nhiều năm mở rộng bảng cân đối kế toán không có trách nhiệm, bao gồm cả các trường hợp tham nhũng và gian lận.

Hiện nay, các ngân hàng Đại lục đang phải đưa ra nhiều biện pháp để cải thiện cơ cấu khoản vay, hướng tới đa dạng lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng, công nghệ và các doanh nghiệp nhỏ. Đặc biệt các nhà băng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp này cần tiến hành đầu tư nhiều hơn vào trái  phiếu doanh nghiệp để giảm bớt gánh nặng cho nhà nước.

Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu đối với khối ngân hàng thương mại Trung Quốc đã tăng lên 1,94%. Khi các khoản nợ xấu này bị lộ ra có thể sẽ gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngân hàng và gây xói mòn nguồn vốn cơ sở, làm tác động trực tiếp đến nền kinh tế của quốc gia này.