Ngân hàng Nhà nước vừa có buổi họp thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ trong 9 tháng đầu năm cùng kế hoạch thời gian tới.

Theo đó, cơ quan này sẽ vẫn tiếp tục tập trung điều hành CSTT chủ động, linh hoạt và hài hoà với các chính sách tài khoá khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, từ đó hồi phục nhanh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Những phương án mà cơ quan này sẽ áp dụng bao gồm:

– Trực tiếp chỉ đạo các nhà băng và tổ chức tín dụng cần giảm chi phí triệt để để giảm lãi suất cho vay tiếp sức với nền kinh tế, đơn giản hoá quy trình thủ tục nội bộ, từ đó tạo điều kiện cho khách hàng vay mới nhưng đảm bảo không hạ chuẩn cho vay, từ đó tạo nền tảng chất lượng, duy trì các hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

– Điều hành nghiệp vụ đói với thị trường mở, song song với đó điều tiết thanh khoản của các TCTD để ổn định lại thị trường.

– Xây dựng, bổ sung các hành lang pháp lý đối với hoạt động thanh toán điện tử, từ đó đáp ứng yêu cầu với các mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin với sự tập trung vào ngân hàng số và thanh toán số.

– Đưa ra các phương án điều chỉnh lãi suất và tỷ giá phù hợp nhất với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và các mục tiêu chính sách tiền tệ. Đây sẽ là động lực để thúc đẩy ngành sản xuất kinh doanh, củng cố Dự trữ ngoại hối Nhà nước ngay khi thị trường có những tín hiệu tích cực hơn.

– Sát sao theo dõi, đánh giá các ảnh hưởng của Covid-19 tới khả năng hoàn thành mục tiêu tại phương án cơ cấu lại cho các TCTD cũng như những ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, từ đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo và xử lý phù hợp nhất.