Do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã khiến lãi suất liên tục tụt dốc không phanh. Dự kiến trong thời gian tới, tình hình lãi suất huy động vẫn sẽ tiếp tục giảm từ nay đến hết năm 2020 lý do là bởi: Mong muốn điều chỉnh lãi suất điều hành của hệ thống nhà băng; thanh khoản trong hệ thống tiếp tục dư thừa và các ngân hàng được quyền lùi quy trình giảm bớt tỷ lệ vốn ngắn hạn tối thiểu là 1 năm.

Việc lãi suất giảm đang tạo điều kiện cho nhà băng giảm lãi suất các gói cho vay, tuy nhiên sẽ không có quá nhiều đột biến xảy ra. Hiện nay, lãi suất cho vay đang dao động từ 6-9%/năm với kỳ ngắn hạn và từ 9-11%/năm với thời gian trung hoặc dài hạn.

Trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, việc giảm lãi suất sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận gói vay dễ dàng hơn. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì nó mới chỉ giải quyết được một phần nhỏ các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải và chưa có quá nhiều khác biệt so với thời điểm trước dịch. Chính vì vậy, các doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong khi đó nhà băng cũng ở thế kẹt. Nhóm ngân hàng hiện đang phải trả lãi cho những khoản huy động từ người dân và các tổ chức kinh tế. Các tổ chức tín dụng đang phải tiết kiệm tối đa các chi phí hoạt động, mức lương thưởng và lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất với các khoản vay hiện hữu cũng như các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành với các doanh nghiệp cũng như người dân vượt qua khó khăn để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.